Struktura organizacyjna Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa

Komitet Sterujący

Rada Naukowa

Centra Doskonałości

 • CD-139 OptoSec – Optoelektroniczny Monitoring Bezpieczeństwa,
 • CD-162 Kryptologia,
 • CD-295 Nowe materiały dla fotoniki,

Centralne Wojskowe Laboratoria Badawcze:

 • Laboratorium Kryptologii,
 • Laboratorium Optoelektroniki,
 • Laboratorium Pojazdów Mechanicznych,
 • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej,
 • Laboratorium Rozpoznania Elektromagnetycznego ELINT,
 • Laboratorium Techniki Podczerwieni i Termowizji,
 • Laboratorium Badań Napędów Lotniczych,
 • Laboratorium Modelowania, Symulacji i Wspomagania Decyzji w sytuacjach  konfliktowych i kryzysowych,

Centra naukowo-badawcze:

 • Centrum Awioniki i Uzbrojenia,
 • Centrum Obrony przed Bronią Masowego Rażenia,
 • Centrum Biometrii,
 • Centrum Geomatyki – Laboratorium Referencyjne GPS,
 • Centrum Lidarowe.
Strona główna » Informacje » Struktura organizacyjna